Projekty

Poniżej prezentujemy wybrane projekty, które zrealizowała Fundacja PRO INVENTUM:

 

Szkolenia i doradztwo dla INNOAGH Sp. z o.o. w ramach programu SPIN Tech.
FUNDACJA PRO INVENTUM zrealizowała w styczniu 2015r. wysoko ocenione cykle szkoleniowe z obszaru transferu wiedzy i technologii/ aspektów formalno – prawnych w procesach komercjalizacji / aportu do spółek akademickich / regulaminów zarządzania własnością intelektualną dla pracowników Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na zlecenie Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w ramach programu SPIN Tech.

 


 

Szkolenia dla CITT Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach programu SPIN Tech.
Na zlecenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w IV kwartale 2014 r. Fundacja PRO INVENTUM zrealizowała cykl szkoleń z zakresu regulaminów zarządzania własnością intelektualną.

 


 

Szkolenia otwarte z zakresu współpracy nauki z biznesem.
Od początku rozpoczęcia swojej działalności operacyjnej, tj. od IV kwartału 2014 roku Fundacja PRO INVENTUM współtworzy i realizuje szkolenia otwarte wraz ze swoim Partnerem – firmą EUROPOINT. Szkolenia związane są ściśle z szeroko rozumianą tematyką współpracy nauki z biznesem. W szczególności są to szkolenia:

  • Specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych.
  • Zasady zarabiania na badaniach naukowych – system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce, w kontekście zmienionej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Formalno- prawne aspekty współpracy nauki z biznesem.

 W okresie ostatnich kilku miesięcy zostało zrealizowanych łącznie kilkanaście edycji powyższych szkoleń otwartych.

 


 

Przygotowanie aplikacji konkursowej do PO Inteligentny Rozwój.
W okresie czerwiec – sierpień 2015 realizowaliśmy usługę doradczą na zlecenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, polegającą na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”;

 


 

Wycena 15  wynalazków.
Projekt realizowany przez PRO INVENTUM jako lidera Konsorcjum, w skład którego wchodzą również Partnerzy: Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz b&o spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, zlecony przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, polegający na wykonaniu 15 wycen z zakresu nauk o życiu. Okres realizacji wycen to lipiec – październik  2015.