Oferta

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia z tematyki:

 

Proces Komercjalizacji Technologii:
Zarządzanie projektem B+R:
Tworzenie spółek uczelnianych:
Innowacyjność:
 • Ochrona praw własności intelektualnej
 • Wycena praw przemysłowych i technologii
 • Dobór partnerów w procesie komercjalizacji
 • Rynkowa analiza technologii
 • Strategie i ścieżki komercjalizacji
 • Analizy podatkowe w procesie komercjalizacji
 • Obsługa prawna procesu komercjalizacji
 • Tworzenie modeli biznesowych oraz biznesplanów
 • Źródła finansowania procesu komercjalizacji
 • Źródła finansowania B+R
 • Budowa konsorcjów projektowych
 • Tworzenie aplikacji projektowych
 • Realizacja i rozliczanie projektów B+R
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Modele biznesowe
 • Strategia rozwoju spółek uczelnianych
 • Analizy finansowe
 • Wyceny spółek akademickich
 • Audyt potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
 • Audyt potencjału B+R+I dla jednostki naukowej
 • Strategia innowacji dla firm
 • Marketing innowacji
 • Studia wykonalności oraz biznesplany dla rozwiązań innowacyjnych
 • Wsparcie w prowadzeniu projektów innowacyjnych
 • Coaching projektów na potrzeby funduszy seed / venture capital
 • Negocjacje z inwestorami