Projekt MIASTO KREATYWNE

Województwo Małopolskie wraz z Fundacją Pro Inventum organizuje projekt popularyzujący tematykę Przemysłów Kreatywnych np. Miasto Kreatywne.

Tegoroczna edycja będzie dotyczyć ważnego i aktualnego zjawiska, bardzo mocno powiązanego z przedsiębiorczością – start-up’ów. Podczas tej edycji  „miasta kreatywnego” chcemy spróbować odpowiedzieć na kilka pytań:

  • jak tworzyć start-up i jak właściwie nim zarządzać?
  • Jak pozyskać środki finansowe na jego rozruch i potem na rozwój?
  • Jak właściwie zawierać partnerstwa biznesowe? Jak zachęcić do inwestowania w innowacyjny start-up?
  • Gdzie optymalnie ulokować swój start-up?

A wszystko to w odniesieniu do szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych.

Oprócz debat, przewidziane są również warsztaty i konsultacje wprowadzające w tematykę start-up’ów, poruszające problem formułowania ofert, prowadzenia negocjacji, zawierania partnerstw oraz prawa autorskiego w projektach kreatywnych.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy specjalistów związanych z ideą start-up’ów, właścicieli start-up’ów, aktywistów małopolskiego – w tym krakowskiego środowiska start-up’owego, a także przedstawicieli instytucji, uczelni wyższych, NGO-sów oraz lokalnych przedsiębiorców. „Miasto Kreatywne” będzie okazją do wymiany poglądów, idei, doświadczeń, a także inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań w kontekście specyficznych wyzwań i problemów szeroko pojętej przedsiębiorczości i start-up’ów w Małopolsce.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 2 listopada br. do godz. 16.00 na adres www.malopolskie.pl/przemyslykreatywne

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

do pobrania:

MK 2015 logo 

MK plakat 2015

MK ulotka 2015 

MK zaproszenie 2015