Innowacyjne rozwiązania dla nauki i biznesu

więcej

Celem działalności Fundacji PRO INVENTUM jest pomnażanie kapitału społecznego i gospodarczego osób, firm i instytucji na rynku krajowym i międzynarodowym, realizując przedsięwzięcia w zakresie inicjowania i wzmacniania współpracy nauki z biznesem.

Fundacja PRO INVENTUM to unikalny skład wiedzy i kompetencji ekspertów tworzących kadrowe zasoby tego podmiotu.

Zapewniają oni najwyższą jakość świadczonych usług w przedmiocie wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce rynkowej z uwzględnieniem ochrony i wyceny własności intelektualnej, moderowania procesu transferu technologii nowatorskich rozwiązań, poszukiwania kontrahentów i klientów, badań rynkowych oraz kreacji strategii marketingowych, asysty w powoływaniu spółek akademickich, tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów jak również wsparciem w pozyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych projektów, przede wszystkim w zakresie kapitałów prywatnych oraz funduszy europejskich.

Kadra dydaktyczna / szkoleniowa Fundacji to specjaliści reprezentujący środowisko akademickie wielu znakomitych polskich uczelni, posiadający doświadczenie w pracy w jednostkach otoczenia biznesu i nauki, w tym funduszach inwestycyjnych, oraz przedsiębiorstwach opartych na innowacyjnych rozwiązaniach.

Oddelegowane do prowadzenia zajęć osoby są prawnikami, ekonomistami, rzecznikami patentowymi, specjalistami ds. innowacji, szefami projektów i zespołów dedykowanych tematyce komercjalizacji wyników prac naukowo – badawczych oraz przedstawicielami funduszy inwestycyjnych oraz brokerów technologii.

Każdy z trenerów posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i konsultingowe (od kilkuset do kilu tysięcy godzin pracy) w tematyce szeroko rozumianego zarządzania własnością intelektualną.

Fundacja jest odpowiedzią na zaistniałą potrzebę, zarówno środowiska naukowego oraz badawczo-rozwojowego, jak i przedstawicieli przemysłu, w zakresie inicjowania i moderowania współpracy obu sektorów. Dotyczy to przede wszystkim tych instytucji, które chcę wzmocnić swoje kompetencje w obszarze szeroko rozumianego zarabiania na własności intelektualnej.